Tot i que el Campus Virtual UB seguirà basat en Moodle (versió 3.5), aquesta actualització i migració al núvol suposarà:


Una millora significativa en el rendiment de la plataforma docent,

reduint el temps de resposta del sistema, i garantint la fluïdesa a l’hora de treballar-hi;

Una millora en l’experiència d’usuari,

amb una versió millorada de Moodle que permet treballar des de qualsevol dispositiu mòbil, realitzant menys clicks, i facilitant la presentació de continguts en pantalla;

Una millora en la connectivitat amb d’altres eines UB,

com ara Office 365, One Drive com a repositori de continguts docents, Mahara com a portafoli docent, Urkund, etc.;

Una automatització en la creació de cursos,

de manera que el professorat disposi del 80% de l’oferta formativa vinculada a GR@D/GIGA a l’inici de cada curs/semestre;

La possibilitat d’evolucionar la metodologia docent emprada amb la incorporació  d’eines:

o    per dissenyar l’aprenentatge de manera personalitzada (PLD), millorant la interacció professorat-alumnat,

o    per analitzar dades sobre els usos de la plataforma (learning analytics) i corregir dinàmiques que permetin millorar l’aprenentatge,

o    per millorar l’elaboració de materials docents, fent-los completament accessibles.

Podeu consultar els materials d'ajuda i consulta al Portal del Campus Virtual UB.

Last modified: Tuesday, March 31, 2020, 3:02 PM